6331 sayılı kanun ile zorunlu kılınan iş yeri risk değerlendirmesi için gerekli ölçüm test ve analizler!

     İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi: Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü fiziksel (gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, vb.), kimyasal (toz, gaz, buhar vb.) ve biyolojik (virüs, bakteri, mantar, vb.) etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılmasıdır.
İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri yaptırmakla yükümlüdür. İş hijyeni ölçüm, test ve analizleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında tanımlanmış aralıklarla yaptırılmalıdır.

     İnsan ömrünün %90"ı kapalı alanlarda geçmektedir. Laboratuvarımız, günümüzün önemli bir kısmını harcadığımız çalışma ortamımızdaki koşulların tanımlanmasına yönelik kapsamlı bir ölçüm ve analiz potansiyeline sahiptir. A+ İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarı’nda TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarının yeterliliği için genel şartlar uluslararası TS ve MDHS standartlarının gereklerini karşılayan düzey ve kalitede müşterilerine hizmet vermeyi taahhüt eder.
 

 
         
 
     
 
         
    A Artı Laboratuvarı
    Ürgen Paşa Mah. 50. Sok. No:10/A
Antakya / HATAY
    info@aartilab.com
    0326 214 85 85