DUYURU DETAYI
İsgüm´ün Ölçüm ve Analiz Taleplerinden Çekilmesi Hakkında

İSGÜM’ÜN ÖLÇÜM VE ANALİZ TALEPLERİNDEN ÇEKİLMESİ HAKKINDA

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapacak özel veya kamuya ait kurum ve kuruluş laboratuvarlarının yetkilendirilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği açısından risk bulunan işyerlerinde, çalışanların maruz kaldığı bileşenlerin tespiti amacıyla yapılan hizmetlerin kontrol altına alınabilmesi ve denetlenmesi amacı ile 20 Ağustos 2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmi Gazetede İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmeliğin yayımlanması ile birlikte iş hijyeni alanında faaliyet gösteren laboratuvarların yetkilendirilmesi ve denetlenmesi görevi İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı’na verilmiştir. 20.08.2015 tarihi itibarı ile yönetmeliğin tüm maddeleri yürürlüğe girecek ve bu tarihten sonra işyerlerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri; yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen istisnalar hariç, bu konuda ön yeterlik veya yeterlik belgesine sahip olan laboratuvarlar tarafından yapılacak ve ön yeterlik veya yeterlik belgesi olmayan laboratuvarlar işyerlerinde ölçüm, test ve analiz yapamayacaktır. 20.08.2015 tarihi itibari ile iş hijyeni alanında faaliyet gösteren laboratuvarlar ya yetki almış ya da yetki almak üzere Genel Müdürlüğümüze başvuru yapmış durumda olacaklarından iş hijyeni ölçüm, test ve analizi faaliyetlerini yürüten İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM) ve bağlı bölge laboratuvar müdürlükleri istisna kurumlara (Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, TBMM, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü vb.) yapılacak ölçüm ve analiz hizmetleri dışında iş hijyeni ölçüm, test ve analiz hizmetlerinden 20.08.2015 tarihinden itibaren çekilecek olup bu tarihten sonra herhangi bir ölçüm, test ve analiz talebi kabul edilmeyecektir. 20.08.2015 tarihinden itibaren iş hijyeni alanındaki ölçüm test ve analizler, İSGÜM’den yetki alan laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilecektir.

     
     
  Urgen Pasa Mah. 50. Sok. No:10
Antakya / HATAY
   
  info@aartilab.com    
0326 214 85 85